Less is more

1 uur. Dat is de tijd die de sollicitant gemiddeld heeft om zichzelf in een sollicitatiegesprek te "verkopen". Hoewel we persoonlijk "verkopen" een slechte term vinden, stellen we vast dat menig sollicitant vanuit deze invalshoek en persoonlijke beleving het gesprek aanvat.

Dat iemand zich zo goed mogelijk voordoet of zijn beste beentje voorzet hoeft op zich ook geen probleem te zijn. Anders wordt het wanneer "zichzelf verkopen" uitmondt in een monoloog, een afrateling van woorden, het brengen van eenheidsworst, waarin elke vorm van focus naar het gezochte profiel ontbreekt. De goede kandidaat onderscheidt zich van zijn minder fortuinlijke lotgenoten door impact te creëren.
Hij brengt zijn verhaal op genuanceerde wijze, denkt na over wat hij wel en niet zal vertellen, geeft kleur aan zijn betoog door accenten te leggen en stuurt zo het gesprek in de richting die hij wil. Dit vergt een grondige analyse en voorstudie, zowel van het bedrijf als van de desbetreffende vacature.

Iemand die linken kan leggen tussen zijn eigen ervaring en de gevraagde kennis en competenties brengt zijn verhaal op unieke wijze. Nooit zou een sollicitant zijn curriculum op dezelfde manier mogen brengen! De interviewer vinkt mentaal de zaken af die hij wil horen en vraagt gericht door indien er nog onduidelijkheden zijn.
Zo ontstaat er dynamiek, een gevoel van flow en positieve emoties, die meestal uitmondt in een positief advies. Immers, de kandidaat die erin slaagt zijn cv te integreren in de vacature toont niet alleen aan begrepen te hebben waarover het gaat ( teken van intelligentie ), maar getuigt daarenboven over goede empathische vermogens te beschikken.