HR over de grenzen heen

De markt verruimt. Ondernemen gaat steeds breder en verder. Onze klanten gaan mee in deze trend naar meer internationalisering. Zeker in de nabijheid van de eigen land- of taalgrenzen. Vlaamse ondernemers werpen hun blik ook op Wallonië en de ons omliggende landen. Ook Motmans & Partners werkt over de grenzen heen. Lees er hier meer over!