HR-beleid

Het professionaliseren van het HR-beleid
Niet iedereen heeft nood aan een fulltime HR-manager of -afdeling. Of u heeft er één maar de ruimte ontbreekt om nieuwe projecten op te starten? Wij staan voor u klaar …
Deeltijds ingeschakeld, voltijds betrokken!

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • analyse van uw organisatiestructuur
 • organisatieontwikkeling
 • doorlichting van uw HR-beleid
 • optimalisatie personeelsstructuren en organigram
 • opmaak functiebeschrijvingen
 • opzetten van evaluatie- en functioneringssystemen
 • detachering HR-experts voor HR-projecten
 • opmaak HR-boordtabellen
 • HR-advies bij fusies, verkoop of overname
 • advies in het opleidingsbeleid
 • verankering kernmedewerkers
 • ondersteuning in het doorstroombeleid ( potentieelbepaling )
 • uitbouw van aanwezigheidsbeleid, motivatie- en retentiepolitiek
 • meting personeelstevredenheid ( als objectieve derde )  

“De samenwerking met Geert Motmans is er al lange tijd. Regelmatig doen we een beroep op hun consultants om ingenieurs te rekruteren. Ook voor assessments schakelen we hen in. De grootste samenwerking met Motmans & Partners duurde twee jaar. Ze namen ons hele HR beleid onder de loep: we bogen ons over functieomschrijvingen en functiewaarderingen en organiseerden competentieworkshops. Tevens werd ons evaluatiegebeuren onder de loep genomen. In functie van dit alles werkten we een salarisbeleid uit.” - Marco Inglese, HR Manager Kumpen