HR-beleid

Het professionaliseren van het HR-beleid
Niet iedereen heeft nood aan een fulltime HR-manager of -afdeling. Of u heeft er één maar de ruimte ontbreekt om nieuwe projecten op te starten? Wij staan voor u klaar …
Deeltijds ingeschakeld, voltijds betrokken!

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • analyse van uw organisatiestructuur
 • organisatieontwikkeling
 • doorlichting van uw HR-beleid
 • optimalisatie personeelsstructuren en organigram
 • opmaak functiebeschrijvingen
 • opzetten van evaluatie- en functioneringssystemen
 • detachering HR-experts voor HR-projecten
 • opmaak HR-boordtabellen
 • HR-advies bij fusies, verkoop of overname
 • advies in het opleidingsbeleid
 • verankering kernmedewerkers
 • ondersteuning in het doorstroombeleid ( potentieelbepaling )
 • uitbouw van aanwezigheidsbeleid, motivatie- en retentiepolitiek
 • meting personeelstevredenheid ( als objectieve derde )