Tips voor de lezer

Taalgebruik

Spreek de taal van het volk. Vermijd verheven taalgebruik, zeker wanneer het bedrijf waarvoor u zich kandidaat stelt, focust op logistiek, productie of assemblage. Vermijd dialectisch taalgebruik wanneer u postuleert voor een functie met...

Humor in het sollicitatiegesprek

Er moet een ongedwongen, gezellige sfeer hangen waar er plaats is voor grappige anekdotes en onverwachte wendingen. Humor helpt om zaken te dedramatiseren en te relativeren, ook het sollicitatiegesprek op zich. Los van het feit dat iemand...

Het selectieproces: survival of the fittest

Dit is niet noodzakelijk de slimste, de goedkoopste, de jongste of de knapste. Er bestaan geen absolute criteria voor een goede kandidaat. Wel kunnen we per vacature een aantal kwaliteiten en competenties naar voor schuiven die iemand moet...

De kleren maken de man

Hoewel de kledij zelden van doorslaggevend belang is kunnen we er niet om heen dat foute kledij wel degelijk bestaat, al is het maar omdat er spontane associaties optreden bij het zien van sommige outfits. Sommige connotaties zijn...

Less is more

Dat iemand zich zo goed mogelijk voordoet of zijn beste beentje voorzet hoeft op zich ook geen probleem te zijn. Anders wordt het wanneer "zichzelf verkopen" uitmondt in een monoloog, een afrateling van woorden, het brengen van...