Selfie Center

Een dynamische werkgever investeert bewust in mensen. . . u ook?

In een organisatie die snel evolueert, zijn ook mensen en teams continu onderhevig aan veranderingen. Alleen met een flinke portie veerkracht kan uw personeel flexibel inspelen op alle dagelijkse uitdagingen. Dat vergt een open geest en een scherp inzicht in de eigen wensen en behoeften. Die cruciale zelfkennis kunnen ze vergaren met het Selfie Center van Motmans & Partners!

Wij houden een spiegel voor…

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zegt men weleens. Alleen wanneer een medewerker de eigen sterktes en zwaktes goed kan inschatten en weet waar hij naartoe wil, kan hij optimaal verder groeien en zichzelf ontplooien.
Niet alleen op de werkvloer, maar ook als persoon. Daarom ontwikkelden we het Selfie Center waarbij we uw medewerker(s) begeleiden om een accuraat zelfportret te schetsen.

Hoe gaan we te werk?

4 uur lang gaan we aan de slag met oefeningen, vragenlijsten en andere richtgevende tools om de Selfie op te bouwen. Tijdens deze intense fase staat zelfreactie volledig centraal. Alleen zo kan de medewerker nieuwe inzichten opdoen over zichzelf of eigen streefdoelen ontdekken en aandachtspunten leren verwoorden. Dat geeft ook de werkmotivatie meteen een stevige boost, want de werknemer voelt duidelijk aan dat hij gehoord wordt en van tel is!

Resultaat?

Dit proces van zelfverkenning is een belangrijke basis om een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. Dat doet de medewerker zelf met behulp van de aangereikte tools. Het plan kan als leidraad voor de toekomst gebruikt worden en betekent het startschot voor een continu leerproces. Misschien enkel ter persoonlijke ontplooiing, maar het kan evengoed deel uitmaken van het functionerings- en evaluatiebeleid door de leidinggevende.

Kortom, het Selfie Center is interessant voor iedereen die doelgericht wil werken aan de eigen ontwikkeling! En daar plukt niet alleen uw medewerker, maar ook uw organisatie de vruchten van…

HET ZIJN DE BESTEN DIE ZICH VERBETEREN 

De opzet van het Selfie Center past volledig binnen het initiatief van de Loopbaancheques.
Voor meer info, contacteer:
Motmans & Partners
Liesbeth Vandenrijt op +32 (0)11 30.35.00