Succession Center

Naar wie schuift u uw chips door?
Het is een stuk van uw leven. U staat ermee op en gaat ermee slapen. Nu is het moment daar om uw bedrijf over te laten. Maar met wie heeft uw levenswerk het meeste kans op slagen? Wie haalt het maximale uit de kaarten die u hem in handen geeft? Wie beschikt over de inzet en het inzicht om uw opvolger te worden?

Het overnemen van de bedrijfsleiding is meer dan een vervangingsvraagstuk. Het plannen van de opvolging van de leiding van een onderneming is van cruciaal belang. Er dient op voorhand bekeken te worden wie hiervoor wel of niet in aanmerking komt en welke begeleiding hierbij eventueel wenselijk of noodzakelijk is. Het goed in kaart brengen van de key functies binnen een onderneming en door wie deze kunnen opgenomen worden is een hamvraag bij de ondersteuning van de toekomstige groei van een organisatie.

In het succession center wordt de deelnemer beoordeeld op verschillende competentiegebieden die samenhangen met een key functie op het hoogste niveau binnen de organisatie.

Hoe verloopt een succession center?

  1. Capacitair onderzoek: hier wordt het leervermogen van de deelnemer gemeten.
  2. Persoonlijkheidsonderzoek: dit doen we aan de hand van een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten en -testen waarin gepeild wordt naar persoonlijke drijfveren, relationele aspecten, dynamiek en interesses.
  3. Assessment center oefeningen: dit bevat een interactief rollenspel, presentatie oefening en een business case
  4. Interviews: iedere deelnemer heeft een interview met een ervaren Master in de Psychologie die tevens een gecertificeerd assessor is.
  5. Leiderschapspotentieel: Het SHL Leiderschapsmodel is gebaseerd op recente inzichten uit de hedendaagse literatuur over leidenschap, waarbij leidenschap wordt beschouwd als een dynamisch, contextafhankelijk element van een bedrijfsstrategie.
  6. Begeleiding en opvolging: de bekomen informatie wordt verwerkt in een uitgebreid rapport en verschaft een inzicht in d epersoonlijkheid, capaciteiten, aanleg, mogelijkhedenen beperkingen van de deelnemer. De deelnemer krijgt na afloop van de procedure feedback.

Praktische info

Het succession center zal één werkdag in beslag nemen. Een succession center kan plaatsvinden in de verschillende Motmans & Partners kantoren.

 

Meer info?

Contacteer Sophie Bijnens op 011 30 35 00 of sophie.bijnens@motmansenpartners.be