Talent Management

Waarom?

Zijn mijn kandidaten geschikt of niet geschikt voor een bepaalde vacature? Of welke van de 3 eindkandidaten is het meest geschikt? Heeft mijn medewerker nog groeimogelijkheden om in de huidige rol nog beter te functioneren? Of om naar een hoger functieniveau te groeien? Wie van mijn team is het meest geschikt om door te groeien? Hoe kunnen we inzicht verschaffen in mekaars competenties en gedragingen om een (h)echt team te vormen? Is mijn zoon of dochter gemotiveerd en competent om later het bedrijf te leiden? ...

 

Wat?

Om op deze vragen een antwoord te bieden, hanteren wij de methodiek van een assessment center ( selectie ) of een development center ( ontwikkeling ). De meerwaarde hiervan bestaat erin de sterkere en zwakkere competenties van een deelnemer te bepalen en van hieruit inzicht te verschaffen in zijn of haar toekomstig functioneren. Mogelijke competenties zijn: leiding geven, aansturen en coachen van anderen, autonoom werken, klantgericht handelen, beslissingen nemen, informatie zoeken, analyseren, stressbestendig zijn, …

 

Hoe?

Wij werken met testen, vragenlijsten en oefeningen ontwikkeld door SHL, wereldleider op het vlak van psychometrie en testontwikkeling. Naast de capacitaire tests en het interview werken wij mogelijk met een interactieve oefening ( rollenspelen, groepsoefeningen, … ), een presentatie-oefening, een business case ( in-tray oefening ), …

Daarnaast zijn wij MBTI gecertificeerd.

Voor meer informatie, klik hier.

De synthese van de observaties tijdens het assessment center of development center wordt weergegeven in een gestructureerd rapport. Bovendien volgt een uitgebreide toelichting, zowel aan de opdrachtgever als aan de deelnemer.