Werknemer

Waarom kiezen voor Motmans & Partners

Correcte potentieelinschatting

Als kandidaat hebt u er alle belang bij goed begrepen te worden in de ruime zin van het woord. Naast uw persoonlijkheidsprofiel en attitude, is de opgedane ervaring een doorslaggevende factor. Dit vraagt van de consultant niet alleen een goed menselijk inzicht, maar ook een doorgedreven kennis van het bedrijfseconomisch klimaat, organisatiestructuren en –culturen. De ervaren consultants van Motmans & Partners garanderen op dit vlak een correcte potentieelinschatting.

Wij sturen het selectieproces

De voortgang van een selectieprocedure hangt af van veel factoren en is sterk beïnvloedbaar door interne of externe factoren. De opdrachtgever is de uiteindelijke beslissingnemer en dit kan, om aanvaardbare redenen, soms tijd vergen. Als kandidaat is het niet ongewoon dat u in meerdere procedures betrokken bent en u tijd nodig heeft om verschillende zaken met elkaar af te wegen. Wij zorgen voor de voortgang van het proces en sturen onze klanten ( opdrachtgevers en kandidaten ), zodanig dat de doorlooptijden minimaal zijn.

Open communicatie in elke fase

Hoe staat het met mijn dossier? Deze vraag houdt iedereen bezig die zich geëngageerd heeft in een selectieprocedure. Bij Motmans & Partners kiezen we voor een open, transparante en eerlijke feedback in elke fase van het proces. Wij begeleiden u doorheen de verschillende stappen en koppelen de zaken terug op een objectieve, feitelijke basis.

Met informatie maakt u het verschil

Een sollicitatiegesprek is voor ons tweerichtingsverkeer. Sollicitanten zijn open over hun ervaring, verloning, ambities en persoonlijkheid. Daar mag iets tegenover staan. Wij trachten zoveel mogelijk objectieve informatie met onze kandidaten te delen over het bedrijf, de vacature, de cultuur enz. Zo stellen we elke sollicitant in staat om een goed onderbouwde keuze te maken. Daarenboven laten goed gedocumenteerde kandidaten steevast een betere indruk na bij onze opdrachtgevers.

Wat als ik niet weerhouden wordt?

Kandidaten die niet weerhouden worden voor een welbepaalde vacature, nog altijd de grote meerderheid, kunnen op ons engagement rekenen. Iedereen heeft zijn of haar sterktes en verbeterpunten. Het komt er dus op aan om de juiste persoon met de juiste vacature te matchen, en laat dat nu net onze specialiteit zijn. Door proactief mee op zoek te gaan naar opportuniteiten voor onze kandidaten, trachten we snel en budgetvriendelijk onze opdrachtgevers te bedienen

Uw partner

Het laatste wat we voor kandidaten willen zijn, is een obstakel dat een gesprek tussen hen en onze klant in de weg staat. Integendeel. Wij profileren ons als een partner die meedenkt, mee zoekt, raad en advies geeft, knopen helpt doorhakken. Elke kandidaat is voor ons een potentiële klant. Daarom staan wij open voor al uw vragen en suggesties, ook als deze niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan een specifieke of actuele selectieopdracht.

De rechten en plichten van de kandidaat:

http://www.werk.be/wg/arbeidsbemiddeling/bescherming_werkzoekende/besche...