MBTI GECERTIFICEERD

Wat is de MBTI Myers-Briggs Type Indicator?

De Myers-Briggs Type Indicator werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door Katharine Briggs en haar dochter Isabel Myers. Deze indicator hanteert Carl Jung's theorie omtrent psychologische types als fundament. Het basisidee achter Jungs idee is dat elk individu zich laat leiden door bepaalde natuurlijke voorkeuren. De MBTI organiseert deze persoonlijkheidsvoorkeuren in 4 dimensies, waarbij elke dimensie twee tegenovergestelde voorkeuren bevat, de zogenaamde dichotomieën:

  • Waarop richt je jouw aandacht? Wat geeft jou energie? ( Extraversion - Intraversion )
  • Op welke manier neem je informatie op? ( Sensing - Intuition )
  • Hoe structureer je informatie? Hoe neem je beslissingen? ( Thinking - Feeling )
  • Hoe ga je om met de buitenwereld? Wat is je levensstijl? ( Judging - Perceiving )

Deze voorkeuren zijn fundamenteel verschillend van vaardigheden of bekwaamheden in die zin dat alle voorkeuren even belangrijk en waardevol zijn én dat elke persoon ook alle voorkeuren kan en zal gebruiken. Alleen zullen we de persoonlijke voorkeuren makkelijker, bijna automatisch gebruiken, terwijl het meer concentratie en energie vraagt om onze niet-persoonlijke voorkeuren te gebruiken. Inzicht in de typologie geeft inzicht in de eigen en andermans voorkeuren en daarmee samenhangende sterktes en potentiële valkuilen.